Онлайн Луғати Тоҷикй Инглисӣ Русӣ
клавиатураи тоҷикӣ ва транслитератсия
маърифат:
    knowledge, divine knowledge, science, learning
маърифат:
    1. знание; наука; 2. филос. познание; назарияи ~ теория познания; 3. просвещение; образование; 4. осведомлённость, познания; 5. мудрость
маърифатбезор:
    мракобес
маърифатбезорй:
    мракобесие
маърифатдуст:
    сторонник просвещения, просветитель _
маърифати:
    просветительский; бариомаи ~ просветительская программа
маърифатнок:
    просвещённый; образованный
маърифатноки:
    просвещённость, образованность
маърифатпарвар:
    сторонник просвещения, просветитель _
маърифатпарвари:
    покровительство просвещению, просветительство
Facebook
ВКонтакте
Мой Мир